Kategorie

Regulamin

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:
a) Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm..),
b) Ustawy z dnia 30 maja 2104 r., o prawach konsumenta  (Dz. U. z 2014 r., Nr 827),
c) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104),
d) ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107 poz. 679),
e) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926),
f) Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.),

2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma G.T.S. - Tomasz Sołkowicz
ul. Zawiszy 29
05-420 Józefów
tel. 22 789 29 87
tel.  509 162 064
www.czesci-iveco.pl

3. Zamówienia w sklepie można składać poprzez:
    - sklep internetowy,
    - e-mail:sklep@czesci-iveco.pl
    - telefonicznie (22) 789 29 87 / 509 162 064

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

5. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub (i) adresu e-mail - po przyjęciu zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub / i poprzez e-mail. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane.

7. Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.

8. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

9. Firma G.T.S. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji (patrz punkt 8).

10. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

11. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Zamawiającego w terminie do 14 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia.

12. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która to wydłuża czas realizacji zamówienia.

13. Do każdej przesyłki dołączane jest potwierdzenie kupna (fakturę VAT lub paragon fiskalny)

14. Za zamówione towary Zamawiający może dokonać Płatności w następujących formach:
a)    przelewem bankowym na konto Sprzedawcy;
b)    płatności online / płatności kartami płatniczymi – za pośrednictwem internetowego systemu rozliczeń;
c)    gotówką – w momencie odbioru przesyłki lub w momencie osobistego odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy.
   
15. Podczas dokonywania przedpłaty:
- Należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto
G.T.S. Tomasz Sołkowicz 05-420 Józefów ul. Zawiszy 29
nr rachunku Kredyt Bank: 48 1500 1878 1218 7005 6329 0000.
- Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer, datę zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia), podać nazwę instytucji/osoby zamawiającej oraz dopisać hasło "Zamówienie internetowe".
- Po dokonaniu wpłaty należy faksem przesłać potwierdzenie wpłaty (kopii polecenia przelewu lub blankietu pocztowego) na numer faksu: (22) 789 29 87 lub pocztę email: sklep@czesci-iveco.pl
- Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie i otrzymania faksem potwierdzenia wpłaty na konto G.T.S. Tomasz Sołkowicz

16. W przypadku płatności przy odbiorze Zamawiający reguluje należność gotówką po dostarczeniu towaru.

17. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Chęć odstąpienia od umowy można zgłosić:
telefonicznie: 509 162 064, mailowo: sklep@czesci-iveco.pl lub pisemnie na adres:

    G.T.S. Tomasz Sołkowicz
    ul.Zawiszy 29
    05-420 Józefów

Zwrotom nie podlegają artykuły elektroniczne i elektryczne.
   
18. Reklamacje należy kierować telefonicznie: 509 162 064, mailowo: sklep@czesci-iveco.pl lub pisemnie na adres:

    G.T.S. Tomasz Sołkowicz
    ul.Zawiszy 29
    05-420 Józefów
   
19. Sprzedawca rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia, a gdyby zachowanie tego terminu nie było możliwe, w szczególności jeśli do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest przeprowadzenie ekspertyzy lub badań przez producenta Towaru, do poinformowania w tym terminie o dacie rozpatrzenia reklamacji.

20. Poprzez złożenie Zamówienia, Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Dane osobowe podawane podczas składania Zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji Zamówienia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Konsumenta.

21. Oferta sklepu jest ważna tylko na terenie Polski.

22. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu (22) 789 29 87.