Kategorie

Płatność przelewem

Należność za zamówienie internetowe możesz uregulować przelewem na konto
G.T.S. Tomasz Sołkowicz 05-420 Józefów ul. Zawiszy 29 
nr rachunku Kredyt Bank: 48 1500 1878 1218 7005 6329 0000.

- Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) podaj numer 
(numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia), datę zamówienia , podaj nazwę instytucji/osoby zamawiającej oraz dopisz hasło "Zamówienie internetowe".
- Po dokonaniu wpłaty przeslij faksem potwierdzenie wpłaty (kopii polecenia przelewu lub blankietu pocztowego) na numer faksu: (22) 789 29 87 lub pocztę email: sklep@czesci-iveco.pl
- Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie i otrzymania faksem potwierdzenia wpłaty na konto G.T.S. Tomasz Sołkowicz